ชื่อ - นามสกุล :นางจุรีรัตน์ ฝาพิมาย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่อยู่ :
Telephone :0816319449
Email :