ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมพร มาศศรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0892832333
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารบุคคล