ชื่อ - นามสกุล :พสิษฐ์ ชัยศุขนิธิธนโชติ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :xx
Telephone :
Email :biokhem@gmail.com