ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภิญญา ปิดตังนาโพธิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 3
ที่อยู่ :
Telephone :0971936738
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 3