ชื่อ - นามสกุล :นางชนัดดา ยอดนครจง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ที่อยู่ :
Telephone :0825613369
Email :