สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

โลโก้ประจำโรงเรียน